Rendejernskapsel anvendes i de tilfælde, hvor man ved renovering af eksisterende tagafvandingssystem ønsker at genbruge de eksisterende rendejern.